Christina Palm Rasmussen

Kommunikation med essens

Portefølje

De små helte
Design for projektet Børn som pårørende

læs mere

Pap og budget
En anderledes kampagnefilm

udviklet i samarbejde med Hans Christian Arnklit

læs mere

Essensen er afgørende, det er mit udgangspunkt.
I enhver opgave er der en optimal løsning, finder man essensen giver resten sig selv. Tør man gå efter essensen, også selvom løsningen ligger uden for komfortzonen i forhold til kommunikationsværktøjer, så får man altid det bedre resultat. Med den klare målsætning har jeg gennem de seneste 3 år eksekveret en lang række succesfulde kommunikationsopgaver, både i mit primære job som kommunikationsansvarlig for Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i Region Hovedstaden og for en række andre projekter.

 

Min baggrund som cand.mag i kultur og formidling fra SDU har givet mig den faglige styrke til at lægge den optimale kommunikationsstrategi. Oven på det har jeg bygget en stærk grafisk værktøjskasse og en evne til at arbejde på tværs af kompetencer, mennesker og organisationer. Det betyder at jeg i dag er fuldt komfortabel med web, grafisk formidling, sociale mediestrategier samt event-planlægning og udførelse.

Christina Palm Rasmussen

Vil du gerne vide mere?

Arbejdshistorik
1. HALVÅR 2015

Soldatens hus (endnu ikke lanceret): Website for nystartet non-profit med fokus på danske krigsveteraner.
Målgruppe: Soldater, beslutningstagere, potentielle sponsorer
Udtryk: Maskulint, grafisk

Manual til projekt: “Børn som pårørende til alvorligt syge forældre”.
Design af layout i 2 versioner til tryk
Målgruppe: Sundhedsfaglige

Børn og kriser på hospitalet (børnogkriserpåhospitalet.dk): Komplet redesign af website
Udfordring: Lavt besøgstal og mislykket kommunikation på eksternt udviklet site. Budget til formidling var næsten brugt, så der var brug for et godt redesign på kort tid.
Målgruppe: Sundhedsfaglige

 

2. Halvår 2014

Videnscenter for patientstøttes hjemmeside (regionh.dk/patientstoette)
Opgaven: Region H udskiftede i 2014 deres CMS til et sharepoint-baseret udviklet af Netcompany. Indhold og design fra den tidligere hjemmeside importerede dårligt i det nye CMS, og det var nødvendigt med et redesign.

Når mor eller far bliver syg (nårmorellerfarbliversyg.dk)
Opgaven: Informationsmateriale til projekt under Videnscenter for patientstøtte. Min største sammenhængende kommunikationsopgave til dato med et væld af sammenhængende formidling:
Hjemmeside, pjecer, postkort, plakater, video
Udfordring: Få en samlet identitet til målgruppen (pårørende børn 8-14 år), og få målgruppen i tale gennem flere kanaler
Resultat: Utrolig positiv respons, materialet har bredt sig langt ud over Region Hovedstadens grænser og bliver i dag brugt på hospitaler, patientforeninger og lign. i hele landet

 

1. Halvår 2014

Layout for Rapport om sorggrupper – Folkekirken
Opgaven: Forskningsprojekt under folkekirken havde udarbejdet en rapport og ønskede et stilrent og professionelt udtryk der understøtter indholdet. Jeg blev kontaktet med tilbud om opgaven på baggrund af projektdeltageres kendskab til resultatet af mit arbejde i videnscentret.

Opstart af nyt netværk for patienter/pårørende
Opgaven: Formidling af netværksarrangementer for helt nystartet netværk, planlægning og eksekvering af arrangementer

Samlet identitet for projekter under Videnscenter for Patientstøtte
Udfordring: Efter succesfuld fundraising i 2013 var der 4 selvstændige projekter under opstart i begyndelsen af 2014. Det var afgørende at finde et samlet fingeraftryk i den kommunikationen der tydeligt viste afsenderen, men samtidig levnede plads til de individuelle projekters udtryk
Resultat: Udarbejdelse af grafiske identiteter for projekterne, sparringspartner for projektlederne omkring kommunikation. Designtemplates for nyhedsbreve og projektmateriale. På den måde lykkedes det, både internt og eksternt, at binde projekterne sammen i en større helhed forankret i videnscentret.
2013

 

2013

Opbygning af ekstern kommunikation i Videnscenter for Patientstøtte
Opgaven: Centret stod uden samlet strategi for kommunikation, uden tilstedeværelse på de sociale medier, med lav deltagelse til arrangementer, og ønskede med min ansættelse at styrke især den eksterne kommunikation, både til brug for kommunikation af resultater i centrets arbejde og som udgangspunkt for fundraising til forsknings- og formidlingsprojekter.
Resultat: Betydelig fremgang i besøgstal på hjemmeside, aktiv facebookside, igangsætning af nyhedsbrev, betydelig fremgang i antallet af deltagere til arrangementer. Levering af layout og designbistand til succesfuld fundraising i tæt samarbejde med fremragende videnskabsteoretisk medarbejder.

 

Gennemgående

Patientstøttedagen 2013-2014-2015
Event: Videnscentrets årlige event
Opgave: Ansvarlig for ekstern kommunikation, håndtering af tilmeldinger, praktisk planlægning (lokationsbookning, forplejning, osv), samt afvikling. Udvikling af grafisk identitet for eventet.
Målgruppe: Sundsfaglige, politikere, beslutningstagere

VIPA netværksarrangementer 2013-2014
Event: Netværksarragenement for sundhedsfaglige.
Opgave: Sikre både brede og smalle arrangementer fordelt på alle hospitaler i Region Hovedstaden, øge deltagerantallet
Resultat: Deltagerantal på brede arrangementer øget fra 10-20 deltagere til op mod 100-200 deltagere i løbet af første halvår med opgaven. Fokus på intern kommunikation og opfølgning.

 

Se LinkedIn profil

 

Soldatens hus

Website for nystartet non-profit med fokus på danske krigsveteraner.

Under udvikling (forventes færdig efteråret 2015)

 

 

 

Manual i 2 versioner

National formidling til sundhedsprofessionelle

læs mere

 

Udsnit af arbejdshistorik i perioden 2013-2016

hjemmesider designet og udviklet

Netværksarrangementer afholdt (heraf 3 store konferencer)

Designs af flyers og postkort

Designs af plakater og inforskærme